English Български (Bulgarian) Nederlands (Dutch)

Лекции и курсове

Nederlandica предлага обучение чрез лекции и курсове, за преодоляване на пречките пред междукултурното разбирателство. Лекциите се провеждат на английски език, разработени са в нетрадиционна програма и са насочени към общодостъпния междукултурен контекст. Обучението осигурява цялостни знания, мотивация и ориентация в културното многообразие. То може да протече в една лекция, или курс от лекции, по ваш избор, върху интересуващи ви теми:

  • Intercultural communication (Междукултурни комуникации)
  • Intercultural competences (Междукултурни компетенции и познания)
  • Intercultural management (Междукултурно управление)
  • Cross cultural business awareness and ‘the other’ consumers (Междукултурнa бизнес осведоменост и потребителите)
  • Intercultural cooperation (Междукултурно сътрудничество)

Междукултурното разбирателство се предопределя от вашите културни познания и се взаимообуславя от усвояването на нов език. Нашият подход свързва задълбоченото опознаване на нидерландската култура с напредване в езиковите умения чрез Нидерландскo чуждоезиково обучение.

 

Условия за ползване | Copyright ©2010 ХУБАНО П.Р. Всички права запазени | Карта на сайтаТърсене
Уебсайт от Solutions.bg